ติดต่อคณะฯ  


แผนที่

ที่อยู่

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร

140 ถนนเชื่อมสัมพันธ์ เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร 10530

0-2988-3655 ต่อ 5102, 5200
Fax: 0-2988-3655 ต่อ 5102, 5201