เกี่ยวกับ

โรงพยาบาลเพื่อการสอนด้านสัตว์เล็ก คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร เป็นสถาบันที่ให้บริการตรวจ วินิจฉัย และรักษาโรคสัตว์ทางด้านอายุรกรรม ศัลยกรรม สูติกรรม รังสีวิทยา บริการตรวจวินิจทางคลินิกสัตว์เลี้ยงพิเศษ และห้องปฏิบัติการ ตลอดจนชันสูตรโรคสัตว์ อีกทั้งยังเป็นสถานศึกษาทางคลินิกปฏิบัติของนักศึกษา ซึ่งในปัจจุบันโรงพยาบาลสัตว์ฯ สามารถให้บริการด้านการรักษาสัตว์ และให้คำแนะนำทั่วไป และเป็นหน่วยงานที่สมบูรณ์แบบในด้านการเรียนการสอน การวิจัยและการบริการทางวิชาการต่อสังคม


Privacy Policy