หากน้องๆ เป็นคนรักสัตว์ อยากดูแลสัตว์  ห้ามพลาดกับ 2 หลักสูตร สัตวแพทย์ ทั้งเป็นหมอ และพยาบาลสัตว์