โรงพยาบาลเพื่อการสอนด้านสัตว์ใหญ่รับสมัครบุคลากร 3 อัตรา