ประมวลภาพการนำเสนอในโครงการนักศึกษาแลกเปลี่ยน "Student exchange University of Parma" รูปแบบออนไลน์
วันที่ 27 สิงหาคม 2566