ขอเชิญร่วมเป็นผู้สนับสนุนโครงการจัดทำ หนังสืออนุสรณ์ เนื่องในวาระครบรอบ 30 ปี
คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร

- ร่วมสนับสนุนโครงการจัดทำ หนังสืออนุสรณ์ เนื่องในวาระครบรอบ 30 ปี