ประมวลภาพ ผศ.น.สพ.ดร.ทนงศักดิ์ มะมม คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ และบุคลากรคณะสัตวแพทยศาสตร์
ร่วมงานเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
จัดโดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
วันที่ 10 สิงหาคม 2566