ขอแสดงความยินดีกับคณะวิจัยของคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
“เหรียญทองแดง” รางวัลผลงานนวัตกรรมสายอุดมศึกษา
เรื่อง “ชุดรวจอีไลซาที่ผลิตขึ้นเองสำหรับตรวจหาแอนติบอดีต่อเชื้อก่อโรคกาฬโรคแอฟริกาในม้า”
ในงาน “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2566 (Thailand Research Expo 2023)”
จัดโดย สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ณ โรงแรมเซ็นทราราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ
วันที่ 7-9 สิงหาคม 2566

คณะผู้วิจัยประกอบด้วย
   อ.สพ.ญ.มัชฌิมาภรณ์ แต้สุจิ
   น.สพ.เขตต์ รัตนมาศ
   อ.สพ.ญ.อุษากรณ์ กุลธงเกตุ
   อ.สพ.ญ.ณัฏฐ์นรี คุณานุสนธิ์
   อ.น.สพ.ศุภธัช วุฒิวิทยพงศ์
   รศ.น.สพ.ดร.ศักดิ์ชัย เรือนเพชร