ประมวลภาพพิธีบายศรีสู่ขวัญ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
ปีการศึกษา 2565
วันพุธที่ 8 มีนาคม 2566