ประมวลภาพพิธีมอบเสื้อกราวน์สั้น ปีการศึกษา 2565
ให้นักศึกษาสัตวแพทย์ที่ขึ้นชั้นคลินิก
ณ Mahanakorn the museum of art and technology
วันศุกร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566

       มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาที่จะขึ้นชั้นเรียนระดับคลินิกตระหนักถึงความสำคัญในการเรียนและมีความภาคภูมิใจ โดยมีผู้ปกครอง ญาติ และกลุ่มเพื่อนมาร่วมแสดงความยินดี