ประมวลภาพMUT VET Rescue Club
คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
จัดโครงการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า และทำหมันสุนัขและแมวฟรี
ณ หมู่บ้านนันทวันเซน 2 และหมู่บ้านเธียรทอง เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร
ในวันที่ 19-20 พฤศจิกายน  2565