ประมวลภาพ ผศ.น.สพ.ดร.ทนงศักดิ์ มะมม คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ มทม.
ร่วมเป็นวิทยากรในรายการที่นี่..สัตวแพทยสภา “โค้งสุดท้าย TCAS 2566 อยากเป็นสัตวแพทย์”
วันอังคารที่ 8 พฤศจิกายน 2565 เวลา 20:00-21:00 น.

วิทยากรโดย
ผศ. น.สพ.ดร. ทนงศักดิ์ มะมม คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
รศ.น.สพ.ดร.สนธยา เตียวศิริทรัพย์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ วิรัชกิจ และกิจการนิสิต คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ดำเนินรายการโดย
สพ.ญ.ศุภิสรา วงศ์สุทธาวาส

รายละเอียด : https://www.facebook.com/vetcouncil/videos/872584484102619