ประมวลภาพ VET MUT Rabies Club ร่วมกับ MUT VET Rescue Club  คณะสัตวแพทยศาสตร์ มทม.
จัดโครงการทำหมัน และฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้กับสุนัขและแมว
ออกหน่วย ณ หมู่บ้านอมรทรัพย์ อยู่วิทยา เขตหนองจอก 
ในวันที่ 1-2 ตุลาคม 2565