ประมวลภาพการต้อนรับ Prof.Dr.Stefan Unterer และนักศึกษาฝึกงานแลกเปลี่ยน
จาก Faculty of Veterinary Medicine, University of Zurich, Switzerland
วันที่ 6 กันยายน 2565

       โดยทาง Prof.Dr.Stefan Unterer เดินทางพร้อมครอบครัว รวมถึงนักศึกษา Ms.Amelie Unterer และ Ms.Franziska Deitert ที่ร่วมโครงการนักศึกษาฝึกงานแลกเปลี่ยน ณ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร ในช่วงเดือนตุลาคม 2565 ในการนี้ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์  ผศ.น.สพ.ดร.สิทธิชน รัตนจันทร์   รศ.น.สพ.ดร.สุพล เลื่องยศลือชากุล และ รศ.น.สพ.ดร.จตุพร กระจายศรี ให้การต้อนรับ