ประมวลภาพพิธีเฉลิมพระชนมพรรษาพระบรมราชชนนีพันปีหลวง ๙๐ พรรษา
วันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๕

       อาจารย์พรพรรณ โภไคยอุดม ที่ปรึกษาอธิการบดี และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภานวีย์ โภไคยอุดม อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร นำคณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักศึกษา ร่วมพิธีเฉลิมพระชนมพรรษาพระบรมราชชนนีพันปีหลวง ๙๐ พรรษา เพื่อแสดงความจงรักภักดีเทิดพระเกียรติและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทย และน้อมถวายพระพรชัยมงคล แด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา ๙๐ พรรษา ในวันพฤหัสบดีที่ 11 สิงหาคม 2565 ณ อาคารนิทรรศการ Mahanakorn The Museum of Arts and Technology

 

ภาพ และเนื้อหา: สำนักประชาสัมพันธ์และบริการวิชาการ
รายละเอียด: Facebook มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร