ประมวลภาพงานปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
ปีการศึกษา 2565
วันพฤหัสบดีที่ 23 มิถุนายน 2565