ชมรม Rabies Club คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
จัดโครงการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในสุนัขและแมว
ณ หมู่บ้านนันทวัน 5 เขตหนองจอก
ในวันที่ 20-21 พฤษภาคม 2565