ประมวลภาพโครงการสโมสรวารสาร คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
เรื่อง โรคหัวใจในสุนัขที่พบบ่อยและการจัดการเบื้องต้นในคลินิก
วิทยากรโดย น.สพ.ศิธา สาริคาร
วันที่ 3 พฤษภาคม 2565