ประมวลภาพชมรม Rabies Club คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
จัดโครงการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและทำหมันในสุนัขและแมว
ออกหน่วย ณ วัดศรีอุทุมพร จ.นครสวรรค์
วันที่ 18-19 เมษายน 2565