ประมวลภาพนักศึกษาสาขาวิชาการพยาบาลสัตว์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มทม.
รับทุนการศึกษาจากบริษัท อัลฟ่าเวท จำกัด

วันศุกร์ที่ 11 มีนาคม 2565

โดยทาง บริษัท อัลฟ่าเวท จำกัด มอบจำนวนสองทุน ทุนละ 5,000 บาท ให้กับนักศึกษาสาขาวิชาการพยาบาลสัตว์ชั้นปีที่สอง
ทางคณะฯ ขอขอบคุณทางบริษัทฯ และขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาที่ได้รับทุนดังกล่าว