มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกตำแหน่งอาจารย์สังกัดคลินิกม้า