ประมวลภาพสาขาวิชาการพยาบาลสัตว์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
ออกหน่วยบริการชุมชนในบริเวณเขตหนองจอก
วันที่ 5 มีนาคม 2565

 

ภาพ: สำนักประชาสัมพันธ์และบริการวิชาการ
ที่มา: MUT ร่วมกับ บริษัทอัลฟ่าเวทและสาขาการพยาบาลสัตว์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ออกไปทำกิจกรรมเพื่อช่วยเหลือชุมชนใกล้เคียง