ประมวลภาพงานปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ปีการศึกษา 2564
คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
รูปแบบออนไลน์ วันที่ 17 มีนาคม 2565