ประมวลภาพพิธีมอบเสื้อกราวน์สั้น แก่นักศึกษาคณะสัตวแพทยศาสตร์ชั้นปีที่ 3 ปีการศึกษา 2563
วันที่ 4 มีนาคม 2564 ห้อง R306

ภาพ: Facebook Photo Vetmut
รายละเอียด: พิธีมอบเสื้อกาวน์สั้นแก่นักศึกษาชั้นปีที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2563