ประมวลภาพนักศึกษาหลักสูตร วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีชีวภาพสัตว์ 
เยี่ยมชมโรงงานผลิตชุดตรวจสำเร็จรูป บริษัท แปซิฟิคไบโอเทค จำกัด กลุ่มบริษัทในเครือกรุงเทพ อาร์ ไอ เอ (BRIA)

       ขอขอบคุณ บริษัท แปซิฟิคไบโอเทค จำกัด กลุ่มบริษัทในเครือกรุงเทพ อาร์ ไอ เอ (BRIA) โดยคุณทศพล พิชญโยธิน ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัท BRIA และ คุณธีระ นิภากรพันธ์ ผู้จัดการโรงงานและผู้บริหารกลุ่มบริษัท BRIA รวมทั้งเจ้าหน้าที่ฝ่ายผลิตทุกท่าน ที่ให้การต้อนรับ คณะนักศึกษาปริญญาโท สาขาเทคโนโลยีชีวภาพสัตว์และคณาจารย์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร ในการเข้าเยี่ยมชมโรงงานผลิตชุดตรวจสำเร็จรูปใหญ่และทันสมัยที่สุดในประเทศไทย