ประมวลภาพการอบรมการใช้งานเพื่อการจัดการเรียนการสอนผ่านระบบออนไลน์
วันที่ 18 มิถุนายน 2563