ประกาศเลื่อนจัดงานสัมมนา "ศัลยกรรมโรคตาในสัตว์เลี้ยง"