ขอแสดงความยินดีกับนายอิสระพงษ์ พหลเวชช์ ได้รับมอบทุนการศึกษา Merck
วันอังคารที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563
โดยมีผู้แทนจากสำนักงานสัตวแพทยสภา และ จากบริษัท The MSD Thailand มอบทุนการศึกษา Merck ให้กับนายอิสระพงษ์ พหลเวชช์