ประมวลภาพพิธีบายศรีสู่ขวัญนักศึกษาชั้นปีที่ 6 คณะสัตวแพทยศาสตร์
ณ สนามหน้าอาคาร R
วันพุธที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563
ภาพ: Facebook Photo Vetmut
รายละเอียด: พิธีบายศรีชั้นปีที่6