ประมวลภาพวุฒิสมาชิกพร้อมคณะ และตัวแทนบริษัท ที.ซี.เวลดิ้ง ออโตเมชั่น จำกัด
จากประเทศแคเมอรูน เยี่ยมชมคณะสัตวแพทยศาสตร์ มทม.
วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563

เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 บริษัท ที.ซี.เวลดิ้ง ออโตเมชั่น จำกัด พร้อมท่านวุฒิสมาชิกจากประเทศแคเมอรูน Dr.Senator Michelin พร้อมคณะ เข้าเยี่ยมชมที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร ได้รับเกียรติจาก รศ. ดร.สุเจตน์ จันทรังษ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยฯ กล่าวต้อนรับพร้อมคณะนำเยี่ยมชม โดยการเยี่ยมชมในครั้งนี้ เพื่อการพัฒนาเทคโนโลยีการออกแบบผลิตเครื่องจักรกลการเกษตร การจัดการฟาร์มแพะ ฟาร์มไก่ และการจัดการโรคสัตว์ อีกทั้งเพื่อการรักษาในอุตสาหกรรมปศุสัตว์ รวมถึงการแปรรูปเพื่ออุตสาหกรรมอาหาร

ภาพและเนื้อหา:
สำนักประชาสัมพันธ์และบริการวิชาการ
รายละเอียด: Facebook มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร