ประมวลภาพกิจกรรม "PCG presents 8th VET student seminars Campus tour 2020"
วิทยากรโดย Dr.Fahey & Dr.Swanson
วันเสาร์ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563 ห้อง R206