ประมวลภาพ Dr.Nils Th. Grabowski และ Dr.Brite Ahlfeld
จาก Institute for Food Quality and Food Safty (LMQS), University of Veterinary Medicine Hannover, Foundation, Germany
เยี่ยมชมคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร และหารือแนวทางร่วมทำงานวิจัย
ณ ห้อง R121 วันที่ 27 มกราคม 2563