ประมวลภาพพิธีไหว้ครู คณะสัตวแพทยศาสตร์
และพิธีมอบรางวัลเรียนดีหรือเกียรติกิจกรรมดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2562
ณ ห้อง I201 เวลา 13.00น.- 15.00น.
วันที่ 22 มกราคม 2563