ประมวลภาพกิจกรรมสโมสรวารสาร
เรื่อง "ท้อง ไม่ท้อง แล้วน้องจะคลอดเมื่อใหร่คะหมอ" โดย อ.สพ.ญ.พรรณธิภา บริกัปปกุล
และเรื่อง "โรคอหิวาห์แอฟริกัน (African swine fever) แนวทางการป้องกันและแนวปฏิบัติเมื่อพบโรคในประเทศไทย"
โดย อ.น.สพ.ปฏิภาณ ใจเป็ง
วันจันทร์ที่ 29 ตุลาคม 2561 ณ ห้อง R301