คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
Faculty of Veterinary Medicine Mahanakorn University of Technology

ประมวลภาพกิจกรรม

ประมวลภาพกิจกรรมสโมสรวารสาร
เรื่อง "ท้อง ไม่ท้อง แล้วน้องจะคลอดเมื่อใหร่คะหมอ" โดย อ.สพ.ญ.พรรณธิภา บริกัปปกุล
และเรื่อง "โรคอหิวาห์แอฟริกัน (African swine fever) แนวทางการป้องกันและแนวปฏิบัติเมื่อพบโรคในประเทศไทย"
โดย อ.น.สพ.ปฏิภาณ ใจเป็ง
วันจันทร์ที่ 29 ตุลาคม 2561 ณ ห้อง R301คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
140 ถนนเชื่อมสัมพันธ์ เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร 10530
โทร. 0-2988-3655,0-2988-3666 ต่อ 5102,5201
Fax. 0-2988-3655 ต่อ 5102