ประมวลภาพโครงการชุมชนร่วมใจห่างไกลพิษสุนัขบ้า (MUT Rabies Club)
ออกหน่วยฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ถ่ายพยาธิ และกำจัดเห็บหมัด ในสุนัขและแมว ณ หมู่บ้านอมรทรัพย์
วันที่ 22-23 กันยายน 2561