คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
Faculty of Veterinary Medicine Mahanakorn University of Technology

ประมวลภาพกิจกรรม
ประมวลภาพการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง "การออกแบบหลักสูตรตามหลักการ Outcome Based Education"
วิทยากรโดย ดร.พีระพงศ์ ตริยเจริญ
วันอังคารที่ 7 สิงหาคม 2561 ห้อง P201 เวลา 9.00-16.00น.คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
140 ถนนเชื่อมสัมพันธ์ เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร 10530
โทร. 0-2988-3655,0-2988-3666 ต่อ 5102,5201
Fax. 0-2988-3655 ต่อ 5102