ประมวลภาพการนำเสนอสรุปการฝึกงานของนักศึกษาสัตวแพทย์
จาก James Cook University, Australia
วันพุธที่ 11 กรกฎาคม 2561 ชั้น 2 อาคารโรงพยาบาลเพื่อการสอนด้านสัตว์ใหญ่