คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
Faculty of Veterinary Medicine Mahanakorn University of Technology

ประมวลภาพกิจกรรม

ประมวลภาพการเสวนาเรื่อง Vet nurse: ผู้แทน หรือ ผู้ช่วยสัตวแพทย์ โดย สพ.ญ.มนัญญา ด่านพิทักษ์กุล
รองประธาน VPAT Vet Nurse และ สัตวแพทย์ประจำโรงพยาบาลสัตว์สุวรรณชาด
วันศุกร์ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2560 ห้อง R301คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
140 ถนนเชื่อมสัมพันธ์ เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร 10530
โทร. 0-2988-3655,0-2988-3666 ต่อ 5102,5201
Fax. 0-2988-3655 ต่อ 5102