ประมวลภาพการเสวนาเรื่อง Vet nurse: ผู้แทน หรือ ผู้ช่วยสัตวแพทย์ โดย สพ.ญ.มนัญญา ด่านพิทักษ์กุล
รองประธาน VPAT Vet Nurse และ สัตวแพทย์ประจำโรงพยาบาลสัตว์สุวรรณชาด
วันศุกร์ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2560 ห้อง R301