ประมวลภาพการบรรยายเรื่อง "Application of reproductive physiology for live stock producation"
โดย Prof.Dr.Fabio de Rensis จาก Unversity of Parma ประเทศอิตาลี
วันอังคารที่ 6 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 13.00-15.00น. ห้อง R301