คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
Faculty of Veterinary Medicine Mahanakorn University of Technology

ประมวลภาพกิจกรรม

ประมวลภาพการบรรยายเรื่อง "Application of reproductive physiology for live stock producation"
โดย Prof.Dr.Fabio de Rensis จาก Unversity of Parma ประเทศอิตาลี
วันอังคารที่ 6 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 13.00-15.00น. ห้อง R301คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
140 ถนนเชื่อมสัมพันธ์ เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร 10530
โทร. 0-2988-3655,0-2988-3666 ต่อ 5102,5201
Fax. 0-2988-3655 ต่อ 5102