คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
Faculty of Veterinary Medicine Mahanakorn University of Technology

ประมวลภาพกิจกรรม

ประมวลภาพงานอุ่นไอรักจากถิ่นเกิด VET MUT
วันศุกร์ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561
ณ สนามฟุตบอลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร

กำลังจัดทำเนื้อหาคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
140 ถนนเชื่อมสัมพันธ์ เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร 10530
โทร. 0-2988-3655,0-2988-3666 ต่อ 5102,5201
Fax. 0-2988-3655 ต่อ 5102