ข่าวประกาศภายใน

ประกาศคณะสัตวแพทยศาสตร์ เรื่องการปรับย้ายรายวิชาในหลักสูตรสัตวแพทยศาสตร์บัณฑิต

- โหลดเอกสารประกาศคณะสัตวแพทยศาสตร์ มทม. เรื่องการปรับย้ายรายวิชาในหลักสูตรสัตวแพทยศาสตร์บัณฑิตคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
140 ถนนเชื่อมสัมพันธ์ เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร 10530
โทร. 0-2988-3655,0-2988-3666 ต่อ 5102,5201
Fax. 0-2988-3655 ต่อ 5102