ประมวลภาพโครงการอบรมหลักสูตรระยะสั้น เรื่อง “อายุรกรรมและศัลยกรรมโรคตาในสัตว์เลี้ยงขั้นพื้นฐาน”
ณ ห้อง True Lab MUT วันที่ 7 พฤศจิกายน 2560

       โรงพยาบาลเพื่อการสอนด้านสัตว์เล็ก คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร จัด โครงการอบรมหลักสูตรระยะสั้น ในหัวข้อเรื่อง “อายุรกรรมและศัลยกรรมโรคตาในสัตว์เลี้ยงขั้นพื้นฐาน(ระยะสั้น)” (Medical and Surgical Fundamentals in Small Animal Ophthalmology for Practitioners) จำนวน 8 ครั้ง ระหว่างวันอังคารที่ 7 พฤศจิกายน 2560 ถึง วันอังคารที่ 5 มิถุนายน 2561 เวลา 09:00 – 16:00 น. ภาคบรรยาย ณ ห้อง True Lab MUT และ ภาคปฏิบัติการ ณ อาคารเรียนคณะสัตวแพทยศาสตร์

ภาพ: สำนักประชาสัมพันธ์และบริการวิชาการ
รายละเอียด: VET MUT จัดอบรมหลักสูตรระยะสั้น