คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
Faculty of Veterinary Medicine Mahanakorn University of Technology

ประมวลภาพกิจกรรม

ประมวลภาพโครงการสัมมนาวิชาการเชิงปฏิบัติการหัวข้อ เทคนิคการใช้ยาซึมเพื่อการทำฟันกระต่ายและสัตว์ฟันแทะ
วันพฤหัสบดีที่ 19 ตุลาคม 2560

ภาพ: Facebook LargeAnimal TeachingHospital Mut
         รายละเอียดคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
140 ถนนเชื่อมสัมพันธ์ เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร 10530
โทร. 0-2988-3655,0-2988-3666 ต่อ 5102,5201
Fax. 0-2988-3655 ต่อ 5102