ประมวลภาพกิจกรรม

ประมวลภาพโครงการชุมชนร่วมใจห่างไกลพิษสุนัขบ้า (MUT Rabies Club)
ลงพื้นที่ ณ วัดศรีอุทุมพร ตำบลวัดไทร อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์
วันที่ 28-29 กรกฎาคม 2560

       โรงพยาบาลเพื่อการสอนด้านสัตว์ใหญ่ ร่วมกับ โครงการชุมชนร่วมใจห่างไกลโรคพิษสุนัขบ้า (MUT Rabies Club) คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร นำทีมคณาจารย์ สัตวแพทย์ และนักศึกษาสัตวแพทย์ รวม 15 คน ลงพื้นที่บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ทำหมัน ถ่ายพยาธิ และรณรงค์ให้ประชาชนเกิดความเข้าใจในโรคพิษสุนัขบ้า ณ วัดศรีอุทุมพร ตำบลวัดไทร อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ ในวันที่ 28-29 กรกฎาคม 2560 โดยทางคณะฯ ยังคงดำเนินโครงการนี้ในพื้นที่อื่น ๆ อย่างต่อเนื่องคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
140 ถนนเชื่อมสัมพันธ์ เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร 10530
โทร. 0-2988-3655,0-2988-3666 ต่อ 5102,5201
Fax. 0-2988-3655 ต่อ 5102