ประมวลภาพกิจกรรม

ประมวลภาพงานสัมมนา 2nd Vet Student Seminars: On Pet Food Nutrition Campus Tour 2017
วิทยากรโดย Dr.George C. Fahey,Jr. Ph.D.(Animal Nutrition)
Professor Emeritus, Animal Sciences and Nutritional Sciences University of Illinois, Urbana
วันที่ 17 มีนาคม 2560 ณ ห้อง R306คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
140 ถนนเชื่อมสัมพันธ์ เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร 10530
โทร. 0-2988-3655,0-2988-3666 ต่อ 5102,5201
Fax. 0-2988-3655 ต่อ 5102