ประมวลภาพกิจกรรม

ขอแสดงความยินดีกับ รศ.น.สพ.ดร.จตุพร กระจายศรี
ได้รางวัลผู้ทำคุณประโยชน์ให้แก่วงการแพะ-แกะ ในการประกวดแพะ-แกะชิงถ้วยพระราชทานฯ ปี พ.ศ. 2560
วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2560

       รองศาสตราจารย์ น.สพ.ดร.จตุพร กระจายศรี คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร ได้รับรางวัลผู้ทำคุณประโยชน์แก่วงการแพะแกะ มอบโดยอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2560 ในงานการประกวดแพะ-แกะ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ครั้งที่ 11 ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
140 ถนนเชื่อมสัมพันธ์ เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร 10530
โทร. 0-2988-3655,0-2988-3666 ต่อ 5102,5201
Fax. 0-2988-3655 ต่อ 5102