คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
Faculty of Veterinary Medicine Mahanakorn University of Technology

ประมวลภาพกิจกรรม

ประมวลภาพพิธีไหว้ครู คณะสัตวแพทยศาสตร์
และพิธีมอบรางวัลเรียนดี หรือพัฒนาการดี ประจำปีการศึกษา 2559
วันพฤหัสที่ 16 กุมภาพันธ์ 2560

ภาพ:  @vetclubmutคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
140 ถนนเชื่อมสัมพันธ์ เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร 10530
โทร. 0-2988-3655,0-2988-3666 ต่อ 5102,5201
Fax. 0-2988-3655 ต่อ 5102