คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
Faculty of Veterinary Medicine Mahanakorn University of Technology

ประมวลภาพกิจกรรม

โครงการชุมชนร่วมใจห่างไกลพิษสุนัขบ้า (MUT Rabies Club)
ลงพื้นที่ ณ บ้านเขาลูกช้าง ตำบลท่าไม้รวก อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี
วันที่ 6 - 7 มกราคม 2560

       โครงการชุมชนร่วมใจห่างไกลโรคพิษสุนัขบ้า (MUT Rabies Club) คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร ร่วมกับมูลนิธิเพื่อนสัตว์ป่า (Wildlife Friends Foundation) นำทีมคณาจารย์ สัตวแพทย์ นักศึกษาสัตวแพทย์ และเจ้าหน้าที่รวม 19 คน ลงพื้นที่บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ทำหมัน ถ่ายพยาธิ และให้คำแนะนำด้านการเลี้ยงในสุนัขและแมว รวมถึงรณรงค์ให้ประชาชนเกิดความเข้าใจในโรคพิษสุนัขบ้า ณ บ้านเขาลูกช้าง ตำบลท่าไม้รวก อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี ในวันที่ 6-7 มกราคม 2560 โดยทางคณะฯ ยังคงดำเนินโครงการนี้ในพื้นที่อื่น ๆ อย่างต่อเนื่องคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
140 ถนนเชื่อมสัมพันธ์ เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร 10530
โทร. 0-2988-3655,0-2988-3666 ต่อ 5102,5201
Fax. 0-2988-3655 ต่อ 5102