ประมวลภาพงานปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มทม.
วันศุกร์ที่ 8 สิงหาคม พ.ศ.2557 ห้อง R306