ประมวลภาพกีฬาสัตวแพทย์สัมพันธ์ครั้งที่ 24
โดย คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน
วันที่ 30 พฤศจิกายน - 1 ธันวาคม 2556

ภาพ: vatgames24 PuKanVet73 และ Ekkon Chaitatwattana